ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 181
Data ogłoszenia
2014-01-21
Data rozstrzygnięcia
2014-02-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oleju napędowego letniego i zimowego dla pojazdów Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 431.1 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2013-10-18
Data rozstrzygnięcia
2013-11-14
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego zimowego i letniego w ilości 30 000 litrów rocznie wg zapotrzebowania zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 136.3 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2013-10-10
Data rozstrzygnięcia
2013-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 149 KiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2013-09-18
Data rozstrzygnięcia
2013-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWA 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.9 KiB)
Lp 185
Data ogłoszenia
2013-09-17
Data rozstrzygnięcia
2013-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworskiej, Kwiatowej i Zielonej w Szydłowcu - Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 81.5 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2013-08-20
Data rozstrzygnięcia
2013-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2013-07-22
Data rozstrzygnięcia
2013-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 318.9 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2013-07-19
Data rozstrzygnięcia
2013-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec, organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.4 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2013-07-18
Data rozstrzygnięcia
2013-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA 02.09.2013 ROKU DO DNIA 30.06.2014 ROKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)
Lp 190
Data ogłoszenia
2013-07-08
Data rozstrzygnięcia
2013-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora administrującego obiektami powstałymi w wyniku realizacji projektu pt. Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o odwołaniu postępowania (PDF, 145.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji