ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie (PDF, 125.5 KiB)
  • SIWZ (PDF, 377.4 KiB)
  • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61 KiB)
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.3 KiB)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
  • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp (DOCX, 15.8 KiB)
  • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
  • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 580.2 KiB)