ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 575.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (ZIP, 895.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 542 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 184.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 289 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 573.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury drogowej w ramach zadania: Remont ulic Reymonta i Staszica w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 149.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 21.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 408.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 2.6 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 331.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 760.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 380.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 425.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 118.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 794.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 514.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 600.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 565.3 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi (ZIP, 8.3 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 222.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 513.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD- Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 114.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 82.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 336.3 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnienia (PDF, 9 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 73.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 794.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 221.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 460 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 425.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 44.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1015.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Dokumentacja (ZIP, 40.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór oferty (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 31 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wykaz robót (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Wykaz osób (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 694 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wykaz rozwiązań równoważnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 - Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 537.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi (ZIP, 26.8 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 210.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 426.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 758.8 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 402.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 512.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 290.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 206.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 220.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji (PDF, 183.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 804.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 12.12.2022 (PDF, 88.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 184.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 21.12.2022 (PDF, 209.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 34.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 443.1 KiB)
 • Zmieniony wzór umowy (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 150.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji