ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 282.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 84.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 453.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych z ciągiem pieszo – jezdnym wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu na teren zalewu w Szydłowcu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 138.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 419.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (PDF, 13.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 454.1 KiB)