ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-03-14
Data rozstrzygnięcia
2017-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 398.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-03-09
Data rozstrzygnięcia
2017-05-02
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 540.5 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-03-06
Data rozstrzygnięcia
2017-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wynikach konkursu (PDF, 705.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-01-19
Data rozstrzygnięcia
2017-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km 0+000 do km 1+520
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 611.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2016-11-23
Data rozstrzygnięcia
2017-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 96/XVI/12 z dnia 26 marca 2012 r. stosownie do podjętej Uchwały Nr 126/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 695.9 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2016-10-28
Data rozstrzygnięcia
2016-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 602.9 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2016-10-10
Data rozstrzygnięcia
2016-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 710.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2016-10-10
Data rozstrzygnięcia
2016-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 390.8 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2016-10-05
Data rozstrzygnięcia
2016-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XXI/12 z dnia 29.10.2012 roku, stosownie do podjętej Uchwały Nr 127/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 752.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2016-10-04
Data rozstrzygnięcia
2016-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa 100 000 litrów oleju opałowego do szkół w miejscowościach: Majdów, Sadek, Wysoka Gmina Szydłowiec w sezonie grzewczym 2016/2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji