ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 191
Data ogłoszenia
2011-03-11
Data rozstrzygnięcia
2011-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Szydłowiec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik postępowania (PDF, 96.3 KiB)
Lp 192
Data ogłoszenia
2011-03-02
Data rozstrzygnięcia
2011-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.801.997 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powstałego w 2011r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54.7 KiB)
Lp 193
Data ogłoszenia
2011-02-03
Data rozstrzygnięcia
2011-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie 1 roboczogodziny pracy n/w sprzętu wraz z operatorem: 1. Równiarka i walec 3,5 tony, 2. Samochód ciężarowy - wywrotka powyżej 10 ton ładowności.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.1 KiB)
Lp 194
Data ogłoszenia
2011-02-02
Data rozstrzygnięcia
2011-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku przychodni na budynek centrum obsługi inwestora oraz przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku magazynowego na budynek inkubatora przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pod nazwą: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 195
Data ogłoszenia
2011-02-02
Data rozstrzygnięcia
2011-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i ulic miejskich oraz oznakowania poziomego na terenie gminy i miasta Szydłowiec w 2011 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83 KiB)
Lp 196
Data ogłoszenia
2011-01-28
Data rozstrzygnięcia
2011-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie (PDF, 102 KiB)
Lp 197
Data ogłoszenia
2011-01-25
Data rozstrzygnięcia
2011-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kruszywa mineralnego drogowego dolomitowego do wykonania podbudowy i utwardzania nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.6 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji