ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Dokumentacja (ZIP, 40.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór oferty (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 31 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wykaz robót (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Wykaz osób (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 694 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wykaz rozwiązań równoważnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 - Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 537.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi (ZIP, 26.8 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 210.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 426.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 758.8 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 402.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 512.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 290.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 206.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 220.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji (PDF, 183.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 804.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 12.12.2022 (PDF, 88.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 184.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 21.12.2022 (PDF, 209.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 34.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 443.1 KiB)
 • Zmieniony wzór umowy (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 150.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 433.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 615.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 536.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 749.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 362.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 428.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 361.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 337.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 759.1 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (DOC, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.6 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 131.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 71.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 253.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 461.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 746.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 314 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 441.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu (PDF, 82.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 426.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 456.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (PDF, 754.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 317.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 164.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 623.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOCX, 910 KiB)
 • Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy (XLSX, 57.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Program funkcjonalno – użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 680.6 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 404.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 623.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 186.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji