ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 864.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7a (ZIP, 21 MiB)
 • Załącznik Nr 7b (ZIP, 24.6 MiB)
 • Załącznik Nr 7c (7Z, 25 MiB)
 • Załącznik Nr 7d (7Z, 79 MiB)
 • Załącznik Nr 8a (ZIP, 475.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8b (ZIP, 370.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8c (ZIP, 401.1 KiB)
 • Załącznik Nr 8d (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik Nr 9a (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9b (ZIP, 18.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9c (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 9d (ZIP, 16.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 907.2 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 583.7 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składani ofert (PDF, 575.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 864.3 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach. (PDF, 462.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Staszica w Szydłowcu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 590.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 401.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 4.9 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 332.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 577.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienie zmiany treści zapytania ofertowego (PDF, 141.3 KiB)
 • Ogłoeszenie o zmianie ogłoeszenia (PDF, 38.1 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 342.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.1 KiB)