ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – etap I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 113.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 496.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 129 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 142.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 445.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 205.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 343 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (PDF, 236.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.8 KiB)