ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu – etap III w km 0+543,55 do km 1+364,05
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 351.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowniych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 19.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (PDF, 350.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 676.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 489.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa amfiteatru nad Zalewem w Szydłowcu – I etap budowa widowni.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 350.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowniych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 38.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 314.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 10.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 350.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 291.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 552.1 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec” stosownie do podjętej Uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 402.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 10.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu (PDF, 461 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 408.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 612.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł. 914,98 mb
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 351.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznikido odpowiedzi (ZIP, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 212.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580.7 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2019-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia w budynku zaplecza sportowego MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 565.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 489.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 333 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.6 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska do piłki nożnej plażowej nad zalewem w Szydłowcu w ramach projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno- gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 412.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (PDF, 10 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 339 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 316.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 375.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 553.8 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Szydłowcu w zakresie placu zabaw i siłowni w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówka oraz modernizacje kina Górnik”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 275.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STOWiOR (PDF, 155.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 324.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 350.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 382.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 511.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Szydłowcu w zakresie wodotrysków oraz brodzików kąpielowych dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 38.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 338.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 332.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 566.8 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa skateparku nad Zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 18.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 85.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 950.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 350.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 329 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 425.5 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa linii oświetleniowej przy drodze Ciechostowice – Łazy gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 276.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 414.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 42.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 350.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji