ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.1 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 70.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 763.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 750.6 KiB)
 • Załącznik 1 A – Formularz cenowy (XLSX, 57.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej (DOCX, 744.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu dostaw (DOCX, 747.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu osób (DOCX, 745.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wzór umowy (PDF, 656.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – PFU (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - JEDZ (DOC, 194 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - scan (PDF, 533.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 155.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 473.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 377.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 448.9 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 579.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniaia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót (ZIP, 534.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 440.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 470 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 138.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 222.3 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 577 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniaia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 477.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 472.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 134.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 95.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 122 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 805 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (PDF, 687.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy koncesji (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 580.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia hotelowego (PDF, 578.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (scan) (PDF, 319 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 564 KiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 301.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (PDF, 241.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Załacznik nr 3 - formularz cenowy (PDF, 73.6 KiB)
 • Załacznik nr 3 - formularz cenowy (XLS, 51.5 KiB)
 • Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 67 KiB)
 • Załacznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy (PDF, 752.1 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści ogłoszenia (PDF, 333.2 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 352.5 KiB)
 • Załacznik Nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZMIANIONY w dniu 14.12.2020 r. (PDF, 303.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz cenowy - ZMIENIONY w dniu 14.12.2020 r. (XLS, 58 KiB)
 • Załacznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 14.12.2020 r. (PDF, 754.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści ogłoszenia z dnia 15.12.2020 r. (PDF, 435.5 KiB)
 • Załacznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 15.12.2020 r. (PDF, 754.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 491.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 334.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 575.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 650.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 477.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 473 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 138.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 95.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 144.8 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 121.5 KiB)
 • Opis postępowania w zawrcie umowy koncesji (PDF, 804.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy koncesji (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 727.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia hotelowego (PDF, 578.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 323.9 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 404.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 650.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 477.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 472.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 144.8 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 97.9 KiB)
 • Opis postępowania w zawrcie umowy koncesji (PDF, 804.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik - nr 2 - Wzór umowy koncesji (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 726.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia hotelowego (PDF, 578.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 325.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.600.000,00zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 567 KiB)
 • SIWZ (PDF, 858.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 810 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 321.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 28.09.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała Budżetowa na rok 2020 (PDF, 222.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Opinia RIO (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (PDF, 198.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie zmian w WPF (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie o wyborze (PDF, 342 KiB)
 • Załącznik nr 6 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (PDF, 58.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie NIP (PDF, 233.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi z dnia 28.09.2020 - Zaświadczenie REGON (PDF, 374.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 537.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji