ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 201
Data ogłoszenia
2011-02-02
Data rozstrzygnięcia
2011-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i ulic miejskich oraz oznakowania poziomego na terenie gminy i miasta Szydłowiec w 2011 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83 KiB)
Lp 202
Data ogłoszenia
2011-01-28
Data rozstrzygnięcia
2011-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie (PDF, 102 KiB)
Lp 203
Data ogłoszenia
2011-01-25
Data rozstrzygnięcia
2011-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kruszywa mineralnego drogowego dolomitowego do wykonania podbudowy i utwardzania nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.6 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji