ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-02 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania budżetowego pn. "Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozbudowa infrastruktury drogowej"
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
  • Zapytanie ofertowe (PDF, 3 MiB)
  • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 19 KiB)
  • Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (PDF, 135.7 KiB)
  • Załącznik Nr 3 - graficzny z przebiegiem projektowanej drogi (PDF, 300.4 KiB)