ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zapytania ofertowe

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego sortowanego frakcji 0-31,5 mm spełniającego wymagania normy PN-EN 13 242 w ilości 800 ton
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 165.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (ODT, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt umowy (PDF, 83.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 132.3 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2024-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 175 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (PDF, 264.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.9 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych przebudowy i remontów dróg na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 625.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa (PDF, 381.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 610.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 203.1 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2024-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 258 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Plan pomieszczeń Zamku w Szydłowcu (PDF, 781.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 172.6 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2023-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi gminnej polegającej na budowie zatok parkingowych, zjazdów przy drodze gminnej - ul. Polnej w Szydłowcu, wzdłuż jezdni po stronie prawej, na odcinku od posesji nr 2 do 30, dla zadania budżetowego pn. „Budowa zatok postojowych w ul. Polnej w Szydłowcu”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 181.9 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 82.6 KiB)
 • Formularz oferty (ODT, 39.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 135.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 172.3 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2023-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-16 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad „Budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacją dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych” – II edycja.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 664.3 KiB)
 • Formularz oferty. (DOC, 63.5 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 557.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 618.9 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2023-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja akustyczną pomieszczeń polegającą na dostawie, montażu oraz instruktażu z użytkowania paneli akustycznych oraz sprzętu audio w celu poprawienia akustyki pomieszczeń w Szydłowieckim Centrum Kultury „Zamek” w Szydłowcu dla realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu wsparcia integracji i rozwoju lokalnych społeczności” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 253.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 44 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 219.4 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2023-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 - w ilości 350 t.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 276.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (ODT, 32.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt zamówienia (PDF, 251.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 253.5 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2023-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu łącznika i sali gimnastycznej należącej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 188.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót (PDF, 907.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Umowa (PDF, 137.5 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2023-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-04 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad drogowymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Szydłowiec w związku z realizacją: „Przebudowa ul. Reymonta i ul. Staszica w Szydłowcu”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 194.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 103.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (ODT, 41 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 104.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na część 1 – ulica Reymonta (ZIP, 6.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na część 2 – ulica Staszica (ZIP, 5.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 144.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji