Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-11-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:56:33 Upublicznienie elementu informacja Zapytania ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pt: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SZYDŁOWCU PRZY UL. STRAŻACKIEJ/WSCHODNIEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I - „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-11-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:04:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Szydłowiec. Robert Kamienik
14:52:29 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca określającej uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji tankowania paliw płynnych na działkach o nr ew. 3946 i 3947/3 położonych w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki. Robert Kamienik
12:01:15 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zadanie Nr 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza w Szydłowcu oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową. Zadanie Nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego Budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno - Multimedialnego w Szydłowcu. Zadanie Nr 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Pod Dębem w Szydłowcu. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:41:16 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 52/IX/11 Robert Kamienik
15:37:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 51/IX/11 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-11-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:48:32 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zadanie Nr 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza w Szydłowcu oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową. Zadanie Nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego Budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno - Multimedialnego w Szydłowcu. Zadanie Nr 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Pod Dębem w Szydłowcu. Robert Kamienik
16:29:44 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu:”Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu". Robert Kamienik
08:39:17 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki przeznaczonej pod usługi komercyjne, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-10-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:57:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową, budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu, w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V „Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu” Działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji