Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-11-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:25:49 Edycja elementu sprawa Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej. Robert Kamienik
08:23:36 Upublicznienie elementu sprawa Wydanie decyzji o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szydłowiec oraz nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2012-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:05:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8. Robert Kamienik
13:52:33 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wyłonienie operatora obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pod nazwą: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2012-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:07 Edycja elementu informacja Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 października 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek ul. gen. J. Sowińskiego. Robert Kamienik
14:58:48 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek ul. gen. J. Sowińskiego. Robert Kamienik
10:15:56 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa oleju napędowego zimowego i letniego w ilości 30 000 litrów rocznie wg zapotrzebowania zamawiającego. Robert Kamienik
10:15:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa oleju napędowego zimowego i letniego w ilości 30 000 litrów rocznie wg zapotrzebowania zamawiającego. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2012-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:34:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy – gmina Szydłowiec. Robert Kamienik
15:33:14 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy – gmina Szydłowiec. Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji