Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:06 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Szydłowca w związku z realizacją projektu „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, składa zapytanie ofertowe na zakup pieczątek. Robert Kamienik
11:50:00 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej VI kadencji Robert Kamienik
11:46:21 Edycja elementu informacja Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej VI kadencji Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-06-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Burmistrz Szydłowca w związku z realizacją projektu „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, składa zapytanie ofertowe na zakup i dostawę szafy do archiwizacji dokumentów. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-06-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:23:49 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi ZDZIECHÓW. Robert Kamienik
08:21:32 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. (Rodzaj zadania: zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec) Robert Kamienik
08:20:34 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa stacji tankowania paliw płynnych na działkach o nr ewidencyjnych 3946 i 3947/3 położonych przy ul. Kościuszki w Szydłowcu” Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:50:07 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych Robert Kamienik
10:25:04 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi H U C I S K O. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2011-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:55 Deaktywacja elementu Akty prawne - akt prawny 32/2011 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji