Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:57:36 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wyłonienie operatora obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pod nazwą: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2012-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:46:55 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Robert Kamienik
10:39:59 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Robert Kamienik
10:36:23 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2012-12-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:40:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wyłonienie operatora obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pod nazwą: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu Robert Kamienik
10:40:37 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyłonienie operatora obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pod nazwą: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu Robert Kamienik
09:29:41 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8. Robert Kamienik
08:56:54 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2012-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:51 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Szydłowca o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szydłowcu przy ul. Staszica 11/5 i o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szydłowcu przy ul. Iłżeckiej 4/10. Robert Kamienik
10:17:15 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 146/XXII/12 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji