Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:58:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-I.7621.16.2022.LB.5
(widoczna od 2022-10-04 00:00:00)
Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 29.09.2022 r. DN.6622.1.2018/2022 o zebraniu uczestników scalenia gruntów części miasta Szydłowiec w celu okazania uczestnikom scalenia opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia oraz omówienia zasad okazania projektu w terenie Robert Kamienik
11:24:30 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie udziału ½ części w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4113 i 4749 stanowiących współwłasność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Robert Kamienik
11:21:32 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 125/22 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:00:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrz Szydłowca o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC 110 mm, zlokalizowanej na części działek nr ewid. 389, 378, 72 obręb Świerczek Robert Kamienik
11:02:04 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Szydłowiec Robert Kamienik
09:15:59 Upublicznienie elementu informacja XLIV Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu - 29 września 2022 r. g. 14:00 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja gazu płynnego dla potrzeb rezerwowego zasilania pieców hutniczych” Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:37:29 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Robert Kamienik
20:33:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 123/22 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji