Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:31 Edycja elementu informacja Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie, oznaczonej numerem działki 126/1 Robert Kamienik
13:59:17 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie, oznaczonej numerem działki 126/1 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:08:03 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrz Szydłowca o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC 110 mm, zlokalizowanej na części działek nr ewid. 389, 378, 72 obręb Świerczek Robert Kamienik
12:38:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelacje z dnia 10.10.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Marek Artur Koniarczyk Dorota Kubiś
10:15:07 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Starosty Szydłowieckiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Robert Kamienik
10:07:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:54:17 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 132/22 Robert Kamienik
11:53:01 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 124/22 Robert Kamienik
11:51:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 115/22 Robert Kamienik
11:39:07 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Szydłowiecki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Szydłowiec-miasto, obręb Szydłowiec oznaczonej jako działka nr 3716/1 o pow. 0,0069 ha Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji