Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:57:51 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZAKUPU WĘGLA
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00)
Dorota Kubiś
09:53:21 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 129/22 Dorota Kubiś

Zmiany z dnia: 2022-11-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:43:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów-granica województwa mazowieckiego od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego” Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-10-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:48:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych w obrębie Szydłówek, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki na działkach 82/1, 83/2, 84/2" Robert Kamienik
11:27:59 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu Robert Kamienik
11:27:59 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu Robert Kamienik
11:19:52 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 25.10.2022 r., znak: GN.6853.47.2022.TB dotyczące udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonych jako działki Robert Kamienik
11:18:11 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 25.10.2022 r., znak: GN.6853.46.2022.TB dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonych jako działki Robert Kamienik
07:56:59 Upublicznienie elementu informacja Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów według stanu na dzień 30 września 2022 rok Robert Kamienik
07:49:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4662 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji