Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:25 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec w 2023 r. Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-11-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:01 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów Robert Kamienik
10:42:52 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Robert Kamienik
08:19:22 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu, która odbędzie się 10 listopada 2022 r. /czwartek/ o godz. 14:30 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-11-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:53:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu dnia 2 listopada 2022 roku postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania znak: OS.6220.9.2022.JP.2607 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szydłowiec” Robert Kamienik
10:49:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego GN.6622.1.2018/2022 z dnia 31.10 2022 r. o zebraniu uczestników scalenia gruntów części miasta Szydłowiec w celu okazania uczestnikom scalenia stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia oraz okazania zmienionego projektu scalenia gruntów Robert Kamienik
10:18:25 Edycja elementu informacja INFORMACJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZAKUPU WĘGLA
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00)
Dorota Kubiś

Zmiany z dnia: 2022-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Parku Solarnego Omięcin składającego się maksymalnie z 3 farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc Parku Solarnego do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 611, 640 obręb Omięcin Robert Kamienik
10:29:25 Upublicznienie elementu użytkownik Paulina Bednarczyk Robert Kamienik
09:59:14 Edycja elementu informacja INFORMACJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZAKUPU WĘGLA
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00)
Dorota Kubiś

Nawigacja między stronami listy informacji