Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-07-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:07 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego Szydłowianka Szydłowiec Robert Kamienik
11:47:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy - Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec Robert Kamienik
11:05:37 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Lista kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy - Or-II.2110.5.2024.EM Robert Kamienik
11:05:24 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie Or-II.2110.5.2024.EM Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2024-07-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:24:26 Edycja elementu informacja Protokół Nr II/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 maja 2024 r. Paulina Bednarczyk
09:24:00 Edycja elementu informacja Protokół Nr I/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 maja 2024 r. Paulina Bednarczyk
08:06:28 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Burmistrza Szydłowca o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych”, zlokalizowanego w Wysokiej, dz. nr ewid. nr 254/1, 254/2, 259/2, 258/2, 256/4, 256/5, 257, 258/3, gmina Szydłowiec Robert Kamienik
07:54:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej NR „SZY3307B” składającej się z wieży kratowej o wysokości 56,15 m n.p.t. (wraz z instalacją odgromową), o współrzędnych środka konstrukcji 51°13'10,79"N; 20°50'17,15"E, z 6 antenami sektorowymi o maksymalnym pochyleniu wiązki 10o i maksymalnej mocy na system 10 W, 6 antenami radiolinii o średnicy 0,6 m, a także urządzeń sterujących, zasilających i nadawczo-odbiorczych, wewnętrznej linii zasilającej, kanalizacji teletechnicznej/kablowej na potrzeby przyłącza światłowodowego oraz ogrodzenia, zlokalizowanej na częściach działki nr ewid. 2843/2 w mieście Szydłowiec, gmina Szydłowiec Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2024-07-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:13:22 Edycja elementu informacja Zawiadomienie Burmistrza Szydłowca o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych w obrębie Szydłówek, gmina Szydłowiec powiat szydłowiecki na działkach 81/2, 82/1 83/2, 84/2” Robert Kamienik
09:04:39 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Burmistrza Szydłowca o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych”, w miejscowości Zdziechów na działkach o nr ewid. 473/1 i 473/2 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji