Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:20:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelacje z dnia 10.11.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Marek Artur Koniarczyk Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:25:47 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 140/22 Robert Kamienik
09:24:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 139/22 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:37 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów Robert Kamienik
10:19:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:34:23 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Łukasz Kuleta
13:34:22 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Łukasz Kuleta
13:31:41 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Łukasz Kuleta

Zmiany z dnia: 2022-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:10 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 18.11.2022 r., znak: GN.6853.31.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1744, położonej w obrębie ewidencyjnym 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej Robert Kamienik
14:55:50 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Starosty Szydłowieckiego z dnia 18.11.2022 r., znak: GN.6853.30.2022.TB zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1746, położonej w obrębie ewidencyjnym 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji