ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:49 Edycja elementu informacja Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (BA.6740.1.139.2023) Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym 53 zbiorniki na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 i dróg wewnętrznych, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 421/67, 421/64, 421/131, 421/132, 421/133, 421/134, 421/135, 421/136, 421/137, 421/26 oraz części działek nr ewid. 421/53, 421/24 w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec Robert Kamienik
14:25:27 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Kamienik
14:23:25 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 144/23 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:43 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy - Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa Robert Kamienik
14:40:42 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa Robert Kamienik
12:31:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy,o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2,0 ha.” Miejsce realizacji inwestycji: dz. nr Robert Kamienik
12:25:51 Edycja elementu wakaty - załącznik Lista kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy - Or-II.2110.7.2023.EZ Robert Kamienik
12:24:37 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Lista kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy - Or-II.2110.7.2023.EZ Robert Kamienik
12:24:14 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie Or-II.2110.7.2023.EZ Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony