Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2021-11-08 11:33:37

Termin załatwienia

W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Justyna Jezierska

Miejsce załatwienia

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-50

Adres e-mail

edg@szydlowiec.pl

Miejsce odbioru

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

  • wniosek zgłoszenia zmiany,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za dokonanie zmian w zezwoleniu,
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zmieniającej - 10 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść przed wydaniem decyzji, w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu lub dokonać przelewem na rachunek: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 z dopiskiem opłata skarbowa za dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia.

Uwagi

Kogo dotyczy:
O dokonanie zmian stanu faktycznego lub prawnego mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach znajdujących się na terenie Gminy Szydłowiec.
Zgłoszenia zmiany należy dokonać w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 poz.735),
  • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 1119),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1923).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Jezierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-08 11:32:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-08 11:33:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08 11:33:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2716 raz(y)