Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wydział: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2021-11-08 09:05:58

Termin załatwienia

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Justyna Jezierska

Miejsce załatwienia

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-50

Adres e-mail

edg@szydlowiec.pl

Miejsce odbioru

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Opłaty

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych opłaty wynoszą:
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu
 
Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą:
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
 
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
Opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu lub dokonać przelewu na rachunek: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001.
W opisie wpłaty należy podać przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, z dopiskiem „zezwolenie katering”

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę zezwolenia wydawane są na okres maksymalnie 2 lat.
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Zezwolenie nie stanowi podstawy do prowadzenia ogólnodostępnej sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Kogo dotyczy:
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie umowy zawartej z klientem na dostarczanie żywności na imprezy zamknięte, organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta.
 
Podmiot prowadzący działalność musi posiadać wymagany kod PKD - 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 1119)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 poz.735)
 • uchwała nr XLVIII/324/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Jezierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-08 09:04:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-08 09:05:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08 09:05:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2026 raz(y)