Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Wydział: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Ogłoszono dnia: 2019-11-25 13:30:49

Termin załatwienia

1 miesiąc

Osoba kontaktowa

Aneta Bloch, Małgorzata Szcześniak

Miejsce załatwienia

pl. Rynek Wielki 1


26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-40 lub 48 617-86-41

Adres e-mail

podatki@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Złożenie informacji podatkowej wraz z załącznikami.

Miejsce odbioru

pl. Rynek Wielki 1


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

 1. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 2. Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 3. Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.
Załączniki:
 • Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne). 

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

 
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 pozostają nie zmienione, obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 pażdziernika 2019 r. Nr XIII/91/19.
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 
Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 
Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
 
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 
 
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - IN-1 oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:
 • I rata - 15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rat płatna - 15 listopad,

Podstawa prawna

 • Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.).
 • Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1256 ze zm.).
 • Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 888).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-25 11:09:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-25 13:30:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 08:04:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6180 raz(y)