Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Wydział: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2022-03-08 13:59:22

Termin załatwienia

Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Osoba kontaktowa

Justyna Jezierska

Miejsce załatwienia

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-50

Adres e-mail

edg@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
 • Wejść na stronę www.biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające profil zaufany).
 • Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG został złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego,  system teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517).
 • Wejść na stronę www.biznes.gov.pl, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • Pobrać wniosek, wypełnić ręcznie i zanieść do wybranego urzędu gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
 • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Miejsce odbioru

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7)


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.
CEIDG-1 – wniosek o wpis do CEIDG oraz zgłaszanie zmian we wpisie, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
 1. Wzór formularza CEIDG-1 - Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Załącznik CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 3. Załącznik CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
 4. Załącznik CEIDG-RD  - Wykonywana działalność gospodarcza
 5. Załącznik CEIDG-POPR - Korekta wniosku do CEIDG
 6. Załącznik CEIDG-PN - Pełnomocnictwa
 7. Załącznik CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
 8. Załącznik CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny

Czas realizacji

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

Wniosek CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U.2020r. poz.2296).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Jezierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-08 13:50:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-08 13:59:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 13:59:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3266 raz(y)