Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

Wydział: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Ogłoszono dnia: 2019-11-25 13:30:49

Termin załatwienia

1 miesiąc

Osoba kontaktowa

Aneta Bloch, Katarzyna Ziemniak

Miejsce załatwienia

pl. Rynek Wielki 1


26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-40 lub 48 617-86-41

Adres e-mail

podatki@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Złożenie deklaracji podatkowej wraz z załącznikami.

Miejsce odbioru

pl. Rynek Wielki 1


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

 1. Podatek od nieruchomości: 
  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości,
  • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
  • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.
 2. Podatek rolny: 
  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny,
  • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
  • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.
 3. Podatek leśny: 
  • DL-1 Deklaracja na podatek leśny,
  • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
  • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.
Załączniki:
 • Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne). 

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 
Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 
Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
 
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie:
 • Do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny DR-1
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny DL-1
oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Podatek od nieruchomości osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 
Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:
 • I rata płatna-15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rata płatna - 15 listopad.
Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:
 
Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
 • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku,poz.1104);
 • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
 • dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).
Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr 161/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 roku (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku).

Podstawa prawna

 • Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.).
 • Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1256 ze zm.).
 • Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 888).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-25 11:35:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-25 13:30:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 08:04:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6635 raz(y)