ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Działalność GospodarczaDrukuj informacjęSprawa: Działalność Gospodarcza

Szczegóły informacji

Działalność Gospodarcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2011-02-01 08:35:22

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Maria Głogowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2, pok. nr 6 /I piętro/.

Telefon kontaktowy

48 617-86-50

Adres e-mail

edg@szydlowiec.pl

Miejsce odbioru

pl. Rynek Wielki 1 (parter)


26-500 Szydłowiec

Uwagi

Dnia  1 lipca 2011 roku została  uruchomiona przez Ministerstwo Gospodarki Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG będzie centralną ewidencją osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zastąpi wszystkie ewidencje działalności gospodarczej prowadzone dotychczas przez poszczególnych, właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów i prezydentów.

CEIDG będzie ewidencją ogólnie dostępną on-line za pomocą strony internetowej www.firma.gov.pl a organem ewidencyjnym stanie się minister gospodarki. Każda osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą będzie mogła od dnia 1 lipca 2011 roku przez Internet założyć dla siebie konto na w/w stronie i dokonać samodzielnie wpisu do CEIDG.

Niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG będzie posiadanie podpisu elektronicznego lub utworzenie profilu zaufanego na stronie www.epuap.gov.pl O ile posiadanie podpisu elektronicznego wiąże się z poniesieniem kosztów to uzyskanie profilu zaufanego jest bezpłatne i wymaga poza założeniem konta na www.epuap.gov.pl jedynie krótkiej wizyty w urzędzie skarbowym w celu weryfikacji tożsamości osoby występującej o profil zaufany. Więcej informacji o profilu zaufanym można uzyskać na wyżej podanej stronie.

Zalety korzystania z CEIDG są dla przedsiębiorców znaczące. O każdej porze dnia będą mogli nie tylko założyć działalność, ale również dokonać bez pośrednictwa urzędu gminy zmian we wpisie, działalność zawiesić, wznowić czy też wykreślić z ewidencji. Z informacji z CEIDG będą również korzystać:

  • urzędy skarbowe (zgłoszenie indentyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą)
  • Główny Urząd Statystyczny (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem - REGON)
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników).
  • każda osoba poszukująca informacji o przedsiębiorcy.

Nie będą sporządzane zaświadczenia o wpisie przedsiębiorcy, ponieważ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie ogólnodostępna on-line i wydruk z niej będzie mogła sporządzić każda osoba fizyczna czy prawna mająca dostęp do przeglądarki internetowej .

Osoby, które nie potrafią posługiwać się komputerem będą mogły złożyć odpowiedni wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej w każdym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeśli będzie poprawny to urzędnicy przekształcą wniosek na formę elektroniczną, najpóźniej w dniu następnym po dniu jego złożenia.

Wzór wniosku CEIDG-1 w formie papierowej o wpis do CEIDG oraz załączników obowiązujących od 1 lipca br. dostępny jest tutaj. Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją jego wypełniania.

 

Przedsiębiorcy zarejestrowani przed 1 lipca 2011 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, już wpisane do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza   Szydłowca, nie będą mogły skorzystać z powyższych udogodnień do czasu przeniesienia przez urząd miasta danych wszystkich przedsiębiorców do CEIDG. Zgodnie z przepisami ustawy przeniesienie danych powinno zostać ukończone do 31 grudnia 2011 roku. Zależne jest ono od uzupełnienia przez przedsiębiorców brakujących danych we wpisach, tj. nr PESEL, NIP, PKD 2007 i danych adresowych. Do czasu przeniesienia danych do CEIDG organem ewidencyjnym dla tych osób będzie nadal Burmistrz Szydłowca

Dodatkowe informacje o CEIDG oraz wprowadzonych zmianach można uzyskać w Ewidencji Działalnosci Gospodarczej  Urzędu Miasta  w Szydłowcu     48  617-86-50

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony