ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Finansowy ›
 • Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju ›
 • Wydział Organizacyjny ›
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji ›
 • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej ›
 • Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ›
 • Referat Zarządu Dróg ›

  Kierownik: Przemysław Kępas

  Siedziba:

  ul. Słomiana 17
  26-500 Szydłowiec

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1. prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu;
  2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  3. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zmiany organizacji ruchu;
  4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie wysokości opłat i kar pieniężnych w tym zakresie;
  5. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
  6. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
  7. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  8. orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego;
  9. wyrażanie zgody usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze;
  10. opiniowanie przebiegu dróg powiatowych;
  11. zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów miejskich;
  12. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ciągów pieszych i placów miejskich, w tym wykonywanie bieżących remontów i napraw;
  13. prowadzenie spraw z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych, wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego;
  14. naprawa i konserwacja pionowych i poziomych znaków drogowych oraz umieszczanie nowych znaków w sposób zgodny z organizacją ruchu drogowego;
  15. bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych;
  16. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
  17. nadzorowanie pracy sprzętu transportowego (samochody ciężarowe, koparko-ładowarka, wózek widłowy);
  18. wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, a w szczególności:
   1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
   2. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania,
   3. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina.

  Telefon kontaktowy:

  48 617-86-53

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym ›
 • USC ›
 • Zespół Edukacji i Finansów Oświaty ›