ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie numeru porządkowegoDrukuj informacjęSprawa: Ustalenie numeru porządkowego

Szczegóły informacji

Ustalenie numeru porządkowego

Wydział: Referat Gospodarowania Mieniem Gminnym

Ogłoszono dnia: 2020-03-16 10:00:27

Termin załatwienia

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Patrycja Kosno

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu pl. Rynek Wielki 1.

Telefon kontaktowy

48 617-86-57

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku.

Miejsce odbioru

ul. Słomiana 17


26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, budynków wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Dla budynku wybudowanego (ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków), wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki wraz z mapą z naniesionym budynkiem.
 • Dla budynku będącego w trakcie budowy wniosek można złożyć z chwilą rozpoczęcia budowy, dołączając kopię pozwolenia na budowę wraz z mapką (projektem zagospodarowania działki) z zaznaczonym budynkiem.
 • Dla budynku prognozowanego do wybudowania na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania terenu, które przeznaczone są pod budownictwo, wniosek można złożyć w każdej chwili, a w przypadku braku planów wniosek można złożyć z chwilą otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z kopią tej decyzji.

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
 • 17 zł - opłata skarbowa ( wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8, 26-500 Szydłowiec lub w kasie tut. Urzędu (parter).

Tryb odwoławczy

Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

Uwagi

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Podstawa prawna

 • Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Art. 3 § 2 pkt 4, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Kosno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-16 09:59:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-16 10:00:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 08:05:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony