ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk; prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.Drukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk; prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk; prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wydział: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-07-24 08:30:08

Termin załatwienia

1. do 1 miesiąca. 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Osoba kontaktowa

Andrzej Gluza

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1

Telefon kontaktowy

48 617-86-53

Adres e-mail

komunalny@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku wraz z załącznikami.

Miejsce odbioru

Wydział/ poczta.

Wymagane Dokumenty

Dotyczy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z późń.  zm.) i/lub  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm).
 5. Dokument potwierdzający gotowość przejęcia bezdomnych psów przez schronisko dla zwierząt.
 6. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt.
 7. Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności.
 8. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.
 9. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt.
 10. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
 11. Oświadczenie  o niekaralności.
 12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Dotyczy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk oraz prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szydłowiec w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt prowadzenia grzebowisk prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt prowadzenia grzebowisk prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z późń.  zm.) i/lub  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm).
 5. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt.
 6. Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności.
 7. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.
 8. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
 9. Oświadczenie o niekaralności.
 10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 616 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie  miasta Szydłowiec w zakresie:
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  - prowadzenia grzebowisk,
  - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z późń. zm.).
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.Nr 158,poz.1657).

Załączniki

 • Wniosek (PDF, 95 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-09 12:54:59 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 | Druk wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Piotrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Piotrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-24 08:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piotrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-24 08:30:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-09 12:54:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony