ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Gminie SzydłowiecDrukuj informacjęSprawa: Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Gminie Szydłowiec

Szczegóły informacji

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Gminie Szydłowiec

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2022-08-01 09:54:48

Termin załatwienia

1. Termin składania wniosków do dyrektorów szkół ustala zarządzeniem Burmistrz Szydłowca, w roku szkolnym 2022/2023 termin składania wniosków do dnia 8 września 2022 r. 2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Szydłowca. 3. Burmistrz Szydłowca informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy.

Osoba kontaktowa

Monika Łaska

Miejsce załatwienia

ul. Staszica 1A

Telefon kontaktowy

48 617-14-52 wew. 55

Adres e-mail

/0QYpufcLLdBl6luf8rWFES7VDi6ONfAlsiLeZeKY+hgd0a1kMwM1Qrwo1RcKORg9m6o7spTsMPz7X95/REU4k8+AiM18tVbJJ37ZfL6ZhzF4SN8mRk1uSTzdkBHNJl3Z2g6JCWMdKu4fKGkGhuMEA==

Sposób załatwienia

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom niepełnosprawnym ze szkół ponadpodstawowych z Gminy Szydłowiec
 
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:
 • Do kwoty 225 zł.
  • Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów                                         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów     z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym:  2022/2023
 • Do kwoty 390 zł.
  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
   • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia; 
 • Do kwoty 445 zł.
  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
   • w roku szkolnym 2022/2023 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej  w liceum sztuk plastycznych;

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Podstawa prawna

 • uchwała Nr 89/2020 r. Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
 • zarządzenie Nr 104 /22  Burmistrza Szydłowca z dnia 25 lipca 2022  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu   podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
« powrót do poprzedniej strony