Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju

Szczegóły informacji

Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 09:14:32 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju należy:
 1. inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem dla gminy krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 2. informowanie o programach pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym przekazywanie Wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach;
 3. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, a w szczególności:
  1. danych charakteryzujących rozwój gminy,
  2. założeń społeczno-gospodarczych,
  3. założeń do budżetu i programów inwestycyjnych;
 4. przygotowywanie formularzy aplikacyjnych związanych z uczestnictwem gminy w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi zarówno dla projektów inwestycyjnych, jak i projektów miękkich;
 5. koordynowanie zadań związanych z realizacją projektów, w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających;
 6. przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i projektów miękkich, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych;
 7. współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej;
 8. działania w zakresie promowania projektów do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;
 9. składanie wniosku o płatność dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej;
 10. archiwizowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 11. monitoring projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację projektów;
 12. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych;
 13. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu i nowych partnerów do współpracy;
 14. udział w opracowywaniu planów budżetowych gminy;
 15. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju gminy;
 16. współpraca z instytucjami i organizacjami w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju gminy;
 17. przygotowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi materiałów niezbędnych do opracowania strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego programu inwestycyjnego;
 18. proponowanie rozwiązań organizacyjnych, procedur działań oraz systemów kontroli mających na celu zapewnienie optymalnych warunków realizacji strategii rozwoju Gminy;
 19. nadzorowanie realizacji projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju;
 20. współpraca w przygotowywaniu informacji promocyjnych o strategii rozwoju Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:14:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:14:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2892 raz(y)