Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 czerwca 2022 r., znak: GN.6853.18.2022.TB zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143005_5.0017 Wola Korzeniowa, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonej jako działki nr 327/2 i 328/2 oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, stanowiącej działkę nr 15, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-15 13:54:27 przez Robert Kamienik

Załączniki