Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-05-09 14:31:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

  • Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał (PDF, 4.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-05-09 14:31:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW UDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011.
  • Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał (PDF, 11.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-05-09 14:31:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
  • Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał (PDF, 659.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-05-09 14:31:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011.
  • Sprawozdanie Rb-N za I kwartał (PDF, 790.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-05-09 14:31:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku.
  • Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał (PDF, 887.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-05-09 14:31:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011.