Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-24 09:06:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Osoby:
Skarbnik Iwona Czarnota
Głowny Księgowy Renata Osobińska
Inspektor Teresa Gozdek
Inspektor Marzena Karlikowska
Inspektor Zofia Sobońska
Referent Iwona Kowalczyk
Referent Agnieszka Górska
Referent Beata Kita
Referent Magdalena Siuda
Adres:
26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1
Zadania:
W Wydziale Finansowym wyodrębnia się Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Kontroli Podatkowej.
Do zadań Wydziału Finansowego należy:
 1. opracowanie projektu budżetu Gminy z wymaganym stopniem szczegółowości;
 2. sporządzanie informacji o realizacji budżetu;
 3. opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy;
 4. opracowanie planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
 5. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy, zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
 6. przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy;
 7. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień;
 8. prowadzenie analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 9. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
 10. prowadzenie księgowości rachunkowo ? finansowej mienia komunalnego;
 11. sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych;
 12. nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy;
 13. prowadzenie ewidencji VAT;
 14. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 15. prowadzenie spraw dotyczących środków trwałych;
 16. prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 17. prowadzenie windykacji należności z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 18. prowadzenie rozliczeń umów cywilnoprawnych;
 19. prowadzenie rejestru wystawionych faktur VAT;
 20. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 21. kontrola rachunków i faktur pod względem formalno ? rachunkowym;
 22. przygotowanie dyspozycji bankowych;
 23. obsługa kasowa Urzędu;
 24. obsługa księgowa i kasowa Miejskiego Wysypiska Śmieci;
 25. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu i Miejskiego Wysypiska Śmieci, w tym sporządzanie listy płac, wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
 26. wydawanie pracownikom Urzędu i Miejskiego Wysypiska Śmieci zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS ? Rp ? 7).