Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Oświata w gmiinie Szydłowiec

Szczegóły informacji

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2022 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-29 13:41:54 przez Robert Kamienik

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:

  1. roczna -  13.918,48 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 48/100)
  2. miesięczna – 1.159,87zł ( słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 87/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych: 255
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w przedszkolach samorządowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 21

2. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. roczna: 7.353,37 zł ( słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 37/100)
  2. miesięczna: 612,78 zł (słownie: sześćset dwanaście  złotych 78/100)
  3. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych publicznych w szkołach podstawowych: 265
  4. statystyczna liczba dzieci/uczniów w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 5

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna: art. 46 ustawy  z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.)