Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Dostępność architektoniczna

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-05 08:02:24 przez Robert Kamienik

1. Budynek Ratusza, pl. Rynek Wielki 1 w Szydłowcu

Teren wokół budynku, parking i wejście:
Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony.
Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są najbliżej głównego wejścia do budynku.
Do budynku prowadza trzy wejścia:
  • wejście główne, prowadzące do Kancelarii Urzędu, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziału Finansowego, Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju – do którego prowadza schody, brak jest windy/podjazdu;
  • wejście do Kasy, USC, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - bezpośrednio z płyty rynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych;
  • wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich – z płyty rynku, jednak konieczne jest pokonanie stopnia.
Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 
Na parterze, po wejściu do budynku z płyty rynku, po podjeździe dla osób niepełnosprawnych znajduje się domofon, który łączy się bezpośrednio z Kancelarią Urzędu. Dzięki temu można skontaktować się z każdym wydziałem i załatwić sprawę telefonicznie. Dzięki temu również, każdy pracownik może zejść do takiej osoby i obsłużyć ją przy stanowisku obsługi.
 

2. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 2 , 26-500 Szydłowiec

W budynku mieści się wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, Kadry, Referat Ewidencji działalności Gospodarczej, Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Informatyk.
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z ulicy Kilińskiego. Drzwi są przeszklone. Do wydziałów, które znajdują się na pierwszym piętrze prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

3. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 10, 26-500 Szydłowiec

W budynku mieści się Wydział Informacji i Promocji
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z ulicy Kilińskiego. Aby wejść do budynku należy pokonać 2 schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

4. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi nie są przeszklone. Do Referatu prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

5. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Wydział Gospodarki Komunalnej i |Zarządu Dróg.
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi nie są przeszklone. Do Wydziału prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

6. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Staszica 1A, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Wieloosobowe Stanowisko ds Społecznych i Współpracy z Organizacjami Samorządowymi
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi są częściowo przeszklone. Do biura prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

7. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kolejowa 36B, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Biuro Rady Miejskiej
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi są częściowo przeszklone. Do biura prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku znajduje się winda, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Skarga powinna zawierać:
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).
Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę można złożyć pisemnie :
  • Kancelaria Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1 , 26-500 Szydłowiec
  • E-mail:
Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Zyzman-Wiśnios
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 14:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-05 08:02:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05 08:02:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2781 raz(y)