Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-15 12:14:30 przez Robert Kamienik

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 848).
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.szydlowiec.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bip.szydlowiec.pl jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15 października 2020 r.
 
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Szydłowcu.
 
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

 1. Publikacja strony www.bip.szydlowiec.pl – 14 stycznia 2011 r.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Dostępna w serwisie www.bip.szydlowiec.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
  • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
   Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome v 80.X -> lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Mozilla Firefox v 74.X -> lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Internet Explorer v 11.X -> lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Opera 67.X -> lewy ALT + [litera_skrótu]
   Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa również pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 4. Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
  • Urząd Miejski w Szydłowcu
  • pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
  • tel. 48 617-86-30; fax 48 617-05-10
  • e-mail:
 5. Dostępny jest numer telefonu 48 617-86-45, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 6. Urząd Miejski w Szydłowcu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.bip.szydlowiec.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skarga powinna zostać skierowana na adres: . Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-15 11:51:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-15 12:14:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17 15:41:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2892 raz(y)