Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Nr LVII/427/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. na rok 2024
Nr aktu prawnego
LIX/432/24
Status
Akt jednorazowy
Lp: 52
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVII/426/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LIX/431/24
Status
Akt jednorazowy
Lp: 53
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań własnych gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
34/24
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
33/24
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 1449/6 i 1451/4 oraz powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
32/24
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok
Nr aktu prawnego
31/24
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
30/24
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki.
Nr aktu prawnego
29/24
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5756/96 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
28/24
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
27/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji