Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej
Nr aktu prawnego
117/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej
Nr aktu prawnego
114/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
112/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5699/17 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej
Nr aktu prawnego
110/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
109/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLIII/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XLIII/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko-Kamienna mienia Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLIII/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
Nr aktu prawnego
XLIII/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/315/22
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji