ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
26/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/22 z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022
Nr aktu prawnego
25/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 83
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw negocjacji
Nr aktu prawnego
24/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 84
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 1478/5, 1479/13, 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7, 1485/7, 1486/7, 1487/2, 1490/2, 1494/5, 1495/5, 1496/5, 1497, 1500/5 i 3751 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
23/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5699/17 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej
Nr aktu prawnego
22/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w 2022 roku
Nr aktu prawnego
21/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Referacie Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
20/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
19/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Szydłowca za niezasługujący na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu produktami rolnymi lub spożywczymi w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji