Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/399/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/398/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
LIII/397/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Szydłowieckiego Programu Drogowego na lata 2023 – 2025 z perspektywą do 2027 roku”
Nr aktu prawnego
LIII/396/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec na rzecz Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
LIII/395/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
LIII/394/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku
Nr aktu prawnego
LIII/393/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LIII/392/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 79
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
86/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
85/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji