Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5491
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
W sprawie zwolnienia gruntów sklasyfikowanych jako Ws z podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
242/XLVII/10
Status
Uchylony
Lp: 5492
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zmian uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
243/XLVII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5493
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.
Nr aktu prawnego
244/XLVII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5494
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Majdów.
Nr aktu prawnego
245/XLVII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5495
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdziechów.
Nr aktu prawnego
246/XLVII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5496
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
247/XLVII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5497
Data podjęcia
2010-03-10
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
248/XLVIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5498
Data podjęcia
2010-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały Nr 240/XLVII/10 z dnia 5 lutego 2010r. Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Nr aktu prawnego
249/XLVIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5499
Data podjęcia
2010-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Nr aktu prawnego
250/XLVIII/10
Status
Zmieniony
Lp: 5500
Data podjęcia
2010-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
251/XLVIII/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji