Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5381
Data podjęcia
2010-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
Nr aktu prawnego
54/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5382
Data podjęcia
2010-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
55/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5383
Data podjęcia
2010-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2010/2011 pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
56/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5384
Data podjęcia
2010-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia konkursu „Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy i balkon –chlubą mieszkańców Gminy Szydłowiec”.
Nr aktu prawnego
57/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5385
Data podjęcia
2010-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Konkursowych i przewodniczących Komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej i Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
58/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5386
Data podjęcia
2010-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
59/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5387
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
60/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5388
Data podjęcia
2010-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
61/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5389
Data podjęcia
2010-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sadek gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.
Nr aktu prawnego
62/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5390
Data podjęcia
2010-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
63/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji