Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5251
Data podjęcia
2008-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu będących na wyposażeniu Miejskiego Wysypiska Śmieci w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
97/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5252
Data podjęcia
2008-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkalno – usługowe, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica i powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
98/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5253
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Nr aktu prawnego
99/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5254
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Nr aktu prawnego
100/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5255
Data podjęcia
2008-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie budżetu na rok 2008.
Nr aktu prawnego
101/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5256
Data podjęcia
2008-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2009r.
Nr aktu prawnego
102/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5257
Data podjęcia
2008-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2005 z dnia 10 maja 2005 r. dotyczącego powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy oraz wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy materialnej.
Nr aktu prawnego
103/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5258
Data podjęcia
2008-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Jednostki Budżetowej -- Miejskiego Wysypiska Śmieci w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
104/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5259
Data podjęcia
2008-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie budżetu na rok 2008.
Nr aktu prawnego
105/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 5260
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie budżetu na rok 2008.
Nr aktu prawnego
106/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji