Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5181
Data podjęcia
2007-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie opracowania "Polityki bezpieczeństwa dla systemu SOO" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym SOO".
Nr aktu prawnego
75/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5182
Data podjęcia
2007-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
76/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5183
Data podjęcia
2007-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
77/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5184
Data podjęcia
2007-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Nr aktu prawnego
78/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5185
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2008r.
Nr aktu prawnego
79/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5186
Data podjęcia
2007-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
80/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5187
Data podjęcia
2007-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
81/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5188
Data podjęcia
2007-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy Stacji Wodociągowej w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
82/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5189
Data podjęcia
2007-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
83/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 5190
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
84/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji