ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
68/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 22
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
66/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
65/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat, które mogą powstać w infrastrukturze gminnej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
64/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
63/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej
Nr aktu prawnego
62/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
61/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
Nr aktu prawnego
60/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
59/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
58/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji