Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
105/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023.
Nr aktu prawnego
104/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu
Nr aktu prawnego
103/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2023/2024 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Nr aktu prawnego
102/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Samodzielnego referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
101/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
100/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
99/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
98/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
97/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
96/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji